قالب وبلاگ قالب وبلاگ
چکیده پایان نامه های مرکز تحقیقات قم

چکیده پایان نامه های مرکز تحقیقات قم
 
چکیده و فهرست پایان نامه های استان قم

السلام عليک يا شهر الله الاکبر و يا عيد اوليائه
 
نوشته شده در تاريخ جمعه بیستم اسفند ۱۳۸۹ توسط روابط عمومی مرکز تحقیقات فرهنگیان قم

تربيت بدني

محسن قنبرزاده

سيمين ضيايي

بررسي ناهنجاري هاي جسماني اندام فوقاني و تحتاني و قابليت هاي حركتي دانش آموزان دختر(12-10سال) شهر اهواز

تربيت بدني

محسن قنبرزاده

سيمين ضيايي

بررسي ناهنجاري هاي جسماني اندام فوقاني و تحتاني و قابليت هاي حركتي دانش آموزان دختر(12-10) شهر اهواز

تربيت بدني

عامر خيري

اسفنديار رستم زاده

نعمت قاسمي

شيوه هاي افزايش روي آوري دانش آموزان به ورزش و ارتقاء كيفي ساعت درس ورزش در مدارس متوسطه استان ايلام

تربيت بدني

نصرت اله رجبي

رحمت رمضاني

مقايسه ميزان افسردگي دانش آموزان ورزشكار مقاطع راهنمايي و متوسطه شهر ايلام

تربيت بدني

دكتر علي دلاور

ابراهيم نادري

بررسي عوامل موثر در گرايش دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه شهر بوشهر به ورزش

تربيت بدني

دكتر سيد امير احمد مظفري

مصطفي قنادها

رضا عموزاده خليلي

تهيه و تدوين تست هاي مخصوص مدارس فاقد فضاي ورزشي مناسب و نورم هاي استاندارد

تربيت بدني

دكتر ابراهيم جوادي

محسن شهيدي

بررسي و مقايسه ميزان دفع ادراري پروئين نام-b2  ميكروگلوبولين، كراتي نين، سديم و پتاسيم متعاقب فعاليت هاي 75% و 90% توان هوازي بيشينه در دانشجويان ورزشكار پسر

تربيت بدني

دكتر حسن خلجي

داريوش خواجوي

مقايسه سه شيوه تمرين متغير(تمرين 5 متغير و تمرين 15 متغير و تمرين 15 متغير با اندازه هاي سه گانه توپ) در مرحله يادگيري بر عملكرد يادداري و انتقال در يك مهارت فوتبال

تربيت بدني

دكتر سيد اكبر بيان زاده

ابوالفضل تقي پور

بررسي تاثير باز آموزي اسنادي بر سبك اسنادي، عزت نفس عملكرد و استقامت در آن پس از شكست در يك آزمون مهارتي فوتبال

تربيت بدني

دكتر علي محمد امير تاش

ناصر نوبخش

هنجاريابي آزمون هاي مهارتي و تخصصي ورزشي واليبال جهت ارزشيابي درس تربيت بدني براي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه نظام جديد شهرستان هاي استان تهران

تربيت بدني

دكتر مجيد كاشف

كاظم شير آلي پور

توصيف منتخبي از ويژگي هاي آنتروپومتريكي و آمادگي هاي عمومي بدني بازيكنان برگزيده شركت كننده در مسابقات المپياد پيكر شناسي ورزشي دختران راهنمايي تهران

تربيت بدني

دكتر مجيد كاشف

محمد علي جلالي

محمد عسگري

جلال نقوي الحسين

اميد جهان سوز

سيد احمد سيد باقري

بررسي توانايي هاي آموزگاران مدارس ابتدايي در تدريس درس تربيت بدني

تربيت بدني

سيد جلال تقوي الحسيني

علي اكبر معيني شبستري

ارزيابي آمادگي عمومي بدني دانش آموزان دختر و پسر 9 الي 17 ساله شهر تهران بر اساس آزمون هاي ايفرد برتر و تدوين نورم هاي استاندارد

تربيت بدني

عليرضا رحيمي

محمد قيومي

مقايسه شاخص هاي آمادگي جسماني وابسته به تندرستي و بهداشت دانش آموزان پسر دوره راهنمايي شهرستان هاي استان تهران با نرم ملي و تهيه نرم ملي ضخامت چربي پوست

تربيت بدني

دكتر كيا نوش هاشميان

ژاله بشارت

مقايسه ميزان توجه, تمركز ديداري و شنيداري در دانش آموزان ورزشكار (18-11 ساله) شهرستان كرج

تربيت بدني

مجيد بحريني بروجني

محسن حسين ميرزايي بني

بررسي و شناخت وضعيت موجود درس تربيت بدني در مدارس ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه (پسرانه و دخترانه)در سال 81-80  و مقايسه شاخص هاي كشوري به منظورارائه راهكارهاي عملي جهت رفع تگنا هاي موجود

تربيت بدني

مجيد كاشف

طلعت خردمند

مقايسه اثر دو روش تمرين كشش ايستا(SS) و تسهيل عصبي عضلاني (PNF) بر تغييرات انعطاف پذيري مفصل لگن در دانش آموزان دختر 16-15 سال

تربيت بدني

سيد امير احمد مظفري

پريوش نوربخش

ساخت و اعتبار يابي ابزار اندازه گيري عوامل فشارزاي شغلي دبيران تربيت بدني استان خوزستان و تعيين رابطه بين اين عوامل با سلامت رواني آن ها

تربيت بدني

حسين الهام پور

غلامحسين حسن پور

بررسي ميزان شيوع ضعف هاي بالا تنه و مقايسه عملكرد ورزشي گروه هاي داراي اختلال و فاقد آن در پسران مدارس راهنمايي شهرستان دزفول

تربيت بدني

حسين الهام پور

محمد رضا نيكوكار

مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان عضو تيم هاي ورزشي با ساير دانش آموزان دوره راهنمايي شهر دزفول با توجه به رشد اجتماعي و توانايي كلامي

تربيت بدني

دكتر مهدي نمازي خواه

عبدالمجيد مهدي پور

بررسي تاثير فعاليت هاي ورزشي گروهي و انفرادي بر روي ميزان كاهش لفسردگي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان دزفول

تربيت بدني

احمد آزاده

اكبر سازوار

مريم خداويسي

بررسي ميزان ناهنجاري هاي ستون فقرات و تاثير آن بر آمادگي قلبي- تنفسي دانش آموزان پسر دوره ي راهنمايي استان زنجان

تربيت بدني

محمد عموزاده خليلي

نعيم السادات كيا

بررسي ساختار قامتي دانش آموزان مقطع راهنمايي استان سمنان و ارائه حركات اصلاحي

تربيت بدني

دكتر اصغر خالدان

پروانه عارضي

بررسي و شناخت ضعف دانش آموزان دختر سال دوم راهنمايي استان سيستان و بلوچستان در اندام هاي فوقاني و ارائه (حركات اصلاحي، درماني)

تربيت بدني

دكتر حسن دانشمندي

غلامحسين لا سجوري

مقايسه سه آزمون بارفيكس ,شناي سوئدي و بارفيكس اصلاح شده و مطالعه عملكرد عضلات  موثر در آنها به روش الكترومايوگرافي (EMG)

تربيت بدني

دكتر علي بخشي

عشرت شاه محمدي

بررسي و سنجش و ضعيت ساختا ر بدني دانش آموزان دختر دوره راهنمايي (14-12سال)شهرستانهاي شهر ستان استان تهران

تربيت بدني

محمد قيومي

رسول حمايت طلب

بررسي ميزان انحرافات اندام فوقاني و تحتا ني دانش آموزان پسر دوره ابتدايي و ارائه پيشنهادات اصلاحي –حركتي

تربيت بدني

محمد قيومي

سيد جبريئل افتخاري

هنجاريا بي آزمونهاي استانداردواليبال براي دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان هاي استان تهران

تربيت بدني

دكتر اكرم حيدري

مريم واشقاني

مهري نجات

بررسي شاخص هاي تن سنجي دختران سال دوم دبيرستان شهر قم و عوامل موثر بر آن در سال تحصيلي 80-79 و مقايسه آن با منحني هاي NCHS

تربيت بدني

دكتر حسين خنيفر

محمد اسمعلو

بررسي تاثير ورزش بر روي افسردگي دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه ناحيه 2 شهر قم

تربيت بدني

دكتر رضا قراخانلو

امير حسين سلماني دلشاد

بررسي ميزان آمادگي جسماني و عملكرد حركتي نيروهاي امداد(آتش نشاني) در استان قم

تربيت بدني

دكتر رضا قراخانلو

محمد كريمي

بررسي ارتباط بين ميزان شيوع ناهنجاري هاي وضعيتي بالا تنه و عملكرد عضلات ضد جاذبه در دانش آموزان پسر دوره راهنمايي استان قم

تربيت بدني

دكتر علي احمدي

امير حسين سلماني دلشاد

بررسي و مقايسه ميزان آمادگي جسماني وابسته به بهداشت(سلامتي و تندرستي) دانش آموزان دوره متوسطه استان قم با نٌرم ملي

تربيت بدني

دكتر علي محمد امير تاش

علي محمدي

توصيف وضعيت آمادگي جسماني دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصيلي استان قم و تهيه نورم آمادگي جسماني بر اساس آزمون هاي جديد

تربيت بدني

دكتر غلامرضا جندقي

محسن شهيدي

بررسي سهم ورزش در گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهر قم

تربيت بدني

دكتر محمد كاظم كاوياني

محسن شهيدي

بررسي توانايي هاي علمي و نحوه عملكرد مربيان رشته هاي ورزشي گروهي در هدايت تيم هاي ورزشي از ديدگاه مربيان و ورزشكاران شهر قم

تربيت بدني

دكتر محمود دژكام

سعيد دانشور

بررسي تاثير ورزش بر كاهش افسردگي گروهي از دانش آموزان دوره متوسطه شهر قم

تربيت بدني

دكتر مريم سيف نراقي

محسن وزيري حرمي

بررسي و مقايسه ميزان اضطراب رقابت كشتي گيران آزاد و فرنگي شهرستان قم و تيم جمهوري اسلامي ايران

تربيت بدني

سيد امير احمد مظفري

علي محمدي

بررسي جايگاه تربيت بدني و ورزش در مدارس علوم ديني حوزه علميه قم

تربيت بدني

محسن شهيدي

امير دلشاد

هنجار يابي نٌرم آزمون هاي مهارتي در رشته هاي واليبال، فوتبال، بسكتبال، هندبال و تنيس روي ميز دانش آموزان دوره متوسطه استان قم

تربيت بدني

عزت الله رحيمي

اسعد بطي

بررسي سلامت كاركنان اداري اداره كل آموز ش و پرورش كردستان

تربيت بدني

مير حسين سيد عامري

خالد اشرفي

نٌرم يابي(هنجاريابي) سنجش قواي جسماني دانش آموزان دختر و پسر دوره هاي سه گانه در استان كردستان

تربيت بدني

ناصر رشادمنش

فاروق وفائي بانه

بررسي نگرش دانش اموزان دختر دوره هاي تحصيلي راهنمايي و متوسطه و مقايسه آن با نگرش والدين آنان در خصوص ورزش در نقاط شهري استان كردستان در سال تحصيلي 80-1379

تربيت بدني

فتح الله نژاد زماني

بيژن امين زاده

بررسي آمادگي جسماني دانش آموزان 9 تا 17 ساله استان كرمان بر اساس استاندارد هاي ايفرد جديد

تربيت بدني

دكتر فرهاد رحماني نيا

دكتر حميد محبي

ظاهر اعتماد

اثر برنامه تمرين موضعي عضلات شكم بر تغييرات تركيب بدن و ليپيدهاي سرم

تربيت بدني

دكتر بهزاد ملكي

كارشناسي تحقيقات لرستان

نگرش شغلي معلمين و مربيان تربيت بدني استان لرستان

تربيت بدني

غلام چگني

مصطفي بهرامي

بررسي انواع و ميزان صدمات ورزشي در بين دانش آموزان دوره هاي راهنمايي و دبيرستان استان لرستان

تربيت بدني

مصطفي بهرامي

اسد يگانه

بررسي موانع و محدوديتهاي ورزشي در مدارس ابتدايي استان لرستان از ديدگاه كارشناسان تربيت بدني مديران معلمان و دانش آموزان سال 81_1380

تربيت بدني

سيد جعفر موسوي

كارشناسي تربيت بدني

بررسي عوامل موثر در گرايش و عدم گرايش دانش آموزان دختر متوسطه آموزشگاه هاي استان مازندران نسبت به فعاليت هاي ورزشي

تربيت بدني

دكتر محمد سيفي

عليرضا افريشم

بررسي وضعيت آموزشي درس تربيت بدني دوره ابتدايي استان مركزي

تربيت بدني

دكتر فريدون تندنويس

حميد رضا سايباني

توصيف وضعيت كمي و كيفي اماكن و تاسيسات ورزشي اداره كل تربيت بدني در شهرهاي استان هرمزگان

تربيت بدني

دكتر فرزاد ناظم

دكتر ناصر ميرازي

علي اصغر گودرزي

برآورد اعتبار و پايايي آزمون بيهوازي Rast در سنجش توان گليكر لتيك (از جنبه مكانيكي و زيست شيمي)

تربيت بدني

محمد عسگري

عليرضا اميني

بررسي معيارهاي ارزشيابي درس تربيت بدني در دانش آموزان دختر و پسر در پايه هاي مختلف تحصيلي استان همدان

تربيت بدني

دكتر سيد داود حسيني نسب

سيد حسين آتشي

بررسي ومقايسه ساز گاري اجتماعي در دانش آموزان ورزشكار وغير ورزشكار دبيرستاني شهر يزد

تربيت بدني

محمد رضا صادقيان شاهي

محمد طلابي

بررسي ميزان صدمات ورزشي در مدارس راهنمايي و متوسطه پسرانه شهر يزد

تعليم و تربيت

دكتر علي قائمي اميري

غلامرضا ركاب ساز شوشتري

تربيت سياسي از نظر اسلام

تعليم و تربيت

دكتر مسعود صفايي مقدم

كريم سواري

بررسي ديدگاه هاي فلسفي- عقيدتي دانش آموزان پسر پايه سوم متوسطه شهر اهواز در مورد نماز

تعليم و تربيت

دكتر بدرالدين اورعي يزداني

برات حميديان

بررسي عوامل موثر در مشاركت مطلوب معلمان براي تربيت ديني، اخلاقي و اجتماعي دانش آموزان از ديدگاه اعضاي ستاد تربيتي مدارس راهنمايي استان سيستان و بلوچستان

تعليم و تربيت

شوراي تحقيقات

دكتر عين ا... خادمي

بررسي عوامل موثر بر دروني كردن ارزش هاي اسلامي در دانش آموزان از ديدگاه مربيان تربيتي ناحيه 2 آوپ شهرستان قم

تعليم و تربيت

دكتر حسين خنيفر

عليرضا رحيمي

بررسي وضعيت كتابخانه هاي مدارس و ميزان استفاده از آن توسط دانش آموزان تربيت سياسي از نظر اسلام

تعليم و تربيت

دكتر نعمت الله موسي پور

عزت الله ملك پور افشار- فاطمه پور ابراهيمي

بررسي ميزان دانش و نگرش دانش آموزان راهنمايي و دبيرستانهاي شهر كرمان نسبت به امر فريضه ي امر به معروف و نهي از منكر

تعليم و تربيت

محسن مشكبيد حقيقي

اسماعيل محمد مهديزاده

بررسي نگرش دانش آموزان پسر در دوره متوسطه استان گيلان در زمينه روش هاي تدريس ديني

تعليم وتربيت

تقي علي اشرف جودت

سلام ا... قربان زاده

بررسي عوامل موثر در رشد و تثبيت باورهاي ديني دانش آموزان متوسطه استان آذربايجان غربي

تكنولوژي آموزشي

دكتر محمد سيفي

محمد مينا

بررسي ميزان اثر بخشي استفاده از ‹كيت آموزشي رياضي صادق زاده› بر آموزش رياضيات سه پايه مقطع راهنمايي شهرستان اراك

تكنولوژي آموزشي

احمد عابدي

عليرضا شواخي

بررسي راه كارهاي توسعه بهره گيري از فن آوري آموزشي در مراكز تربيت معلم استان اصفهان

تكنولوژي آموزشي

دكتر اصغر حق شناس

سيد حسين مدني

بررسي راه هاي افزايش بهره وري از تجهيزات موجود در واحدهاي آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان

تكنولوژي آموزشي

يارمحمد قاسمي

حسين مهدي زاده

باسم پور سعيد

شناسايي نياز هاي آموزشي آموزگاران مقطع ابتدايي استان ايلام پيرامون انواع روش تدريس و رسانه هاي آموزشي

تكنولوژي آموزشي

داريوش نوروزي

منصور توكلي

بررسي علل عدم به كار گيري مواد و وسايل آموزشي در فرايند تدريس معلمان در مقطع راهنمايي از ديدگاه مديران و دبيران مدارس راهنمايي شهرستان تويسركان

تكنولوژي آموزشي

دكتر ابوالقاسم امامي

اكبر حليم زمهرير

بررسي ميزان استفاده از وسايل آموزشي در دبيرستان هاي شهرستان هاي استان تهران و نقش آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

تكنولوژي آموزشي

علي شاد مهر

ابوالفضل شاه كرم

بررسي وضع موجود و وضع مطلوب كاربرد رسانه هاي آموزشي در دوره متوسطه نظام جديد

تكنولوژي آموزشي

ذبيح اله صدفي

محمود تلخابي

بررسي نگرش معلمان نسبت به آموزش توسعه و به كار گيري مهلرت هاي ياددهي- يادگيري

تكنولوژي آموزشي

دكتر محمد احديان

محسن ميرالي

بررسي جگو نگي كاربرد تكنولوزي آموزشي درآموزش هاي فني و حرفه اي  هنرستان هاي فني و حرفه اي دولتي شهر ستان كرج

تكنولوژي آموزشي

دكتر حسين خنيفر

احمد انصاري زاده

بررسي موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي در فرايند ياددهي- يادگيري از ديدگاه معلمان مدارس ابتدايي پسرانه دولتي ناحيه 4 استان قم

تكنولوژي آموزشي

دكتر حسين خنيفر

مجيد زلفي گل

بررسي علل و عوامل عدم استفاده معلمان از وسايل و مواد آموزشي(تكنولوژي آموزشي) در مقطع ابتدايي در ناحيه 3 استان قم به تفكيك جنسيت

تكنولوژي آموزشي

دكتر سيد مهدي الواني

زهرا كريمي

بررسي موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي از فرايند ياددهي-يادگيري از ديدگاه دبيران دوره راهنمايي قم

تكنولوژي آموزشي

دكتر غلامرضا جندقي

حسن عبدالهي مهر

بررسي موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي در فرآيند ياددهي- يادگيري از ديدگاه معلمان ناحيه يك استان قم

تكنولوژي آموزشي

دكتر بي بي عشرت زماني

زهرا دوايي

بررسي راهبردهاي تقويت روحيه ابتكار و نوآوري معلمان دوره هاي ابتدايي و راهنمايي شهر كاشان در زمينه ساخت وسايل آموزشي

تكنولوژي آموزشي

محمد حسين مير آقايي

علي نصرت فلاح

شناخت موانع و مشكلات دبيران در به كار گيري مواد و وسايل آموزشي در فرآيند تدريس ، دوره راهنمايي تحصيلي استان لرستان

تكنولوژي آموزشي

دكتر غلامرضا حاجي حسين نژاد

زهره كرمي

بررسي تاثير ساخت چند رسانه اي توسط دانش آموزان در ميزان يادگيري آنها در درس علوم پايه پنجم مدارس دخترانه منطقه 16 شهر تهران

جامعه شناسي

حسن سرايي

رضا قمريان

نابرابري در عمران روستاها و مناطق روستائي استان همدان

جامعه شناسي

محمد اسماعيلي

اكبر حق شناس

بررسي راه هاي ايجاد انگيزه در اولياي دانش آموزان عشاير سيار استان اردبيل نسبت به ادامه تحصيل فرزندان به خصوص دختران

جامعه شناسي

دكتر مهدي قرخلو

رحيم جلالي

روند و الگوي توسعه كالبدي بندر بوشهر

جامعه شناسي

دكتر ميرزايي

فريده هاديان

بررسي جمعيت شناختي مسايل و نيازهاي آموزشي شهرستان ساوجبلاغ در دو دهه گذشته و آينده نگري آن

جامعه شناسي

زهرا دانش پژوه

محبوبه اميني

نقش بازديد از موزه هاي فرهنگي در بالا بردن آگاهي از فرهنگ ملي و اعتماد به نفس و خود باوري

جامعه شناسي

هادي عزيزي زاده

صمد برزويان

رتبه بندي و تعيين جايگاه مناطق 19 گانه شهر تهران از نظر معيارهاي توسعه آموزشي و ارايه پيشنهادات عملي در جهت محروميت زدايي و ايجاد تعادل منطقه اي

جامعه شناسي

يحيي ولايتي

علي رسولي نژاد

بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دختر و پسر متوسطه استان سمنان نسبت به مسائل سياسي و مشاركت آنان

جامعه شناسي

معاونت سياسي- امنيتي استانداري قم

احمد نيكزاد

بررسي عوامل موثر در اقدام به خود كشي در استان قم

جامعه شناسي

سازمان برنامه و بودجه استان قم

رضا دلاوري

تحليلي بر وضعيت فرهنگ، هنر و گردشگري در استان قم

جامعه شناسي

جعفر احمدي

احمد ا.. وردي زاده

سازمان برنامه و بودجه استان قم

نگاهي به نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 استان قم

جامعه شناسي

محمد علي عليدوست ابدي خواه

دكتر نعمت اله متين

پژوهشكده تعليم و تربيت

تجزيه و تحليل اطلاعات جمعيت شناختي كودكان بدو ورود به دبستان در سال تحصيلي 77- 76 به همراه تجزيه و تحليل نتايج  طرح سنجش

جامعه شناسي

دكتر باقر ساروخاني

دكتر اسماعيل مجد آبادي

ابوالفضل مطهري

بررسي ميزان و نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان پسر دبيرستاني شهرستان قم

جامعه شناسي

دكتر باقر ساروخاني

محمد معصومي

مشاركت در توسعه روستايي(تجربه شوراهاي روستايي استان قم)

جامعه شناسي

دكتر جعفر سخاوت

احمد نيكزاد

شناخت و مقايسه جرايم بوميان و مهاجران

جامعه شناسي

دكتر محمد جهانفر

يوسف ايراني

بررسي عوامل موثر بر مهاجرت روستائيان از دهستان ها در استان قم طي پنج ساله70-65

جامعه شناسي

دكتر محمد حسن مقدس جعفري

مرتضي باقري نژاد

بررسي جامعه شناختي مدگرايي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دبيرستانهاي پسرانه شهر كرمان

جامعه شناسي

تقي زيودار

فرهاد طهماسبي

پژوهشي در مقايشه امكانات رفاهي كاركنان آموزش و پرورش باساير كاركنان دولت در لرستان

جامعه شناسي

رمضان شعباني

قاسم پوريا

بررسي عوامل موثر در ميزان آگاهي دانش آموزان سال سوم و چهارم استان از مسائل سياسي كشور

جامعه شناسي

سيد شمس الدين هاشمي مقدم

علي بخشي

بررسي رابطه نيكوكاران و فداكاران فرهنگ دوست در منطقه با سطح فرهنگ آن منطقه

جغرافيا

مصطفي اسدي

محمد رضا وفائي

بررسي فلورستيك و پوشش گياهي منطقه جنوب غربي قم

جغرافيا

پرويز گردواني

مجيد سرتيپي اصفهاني

بررسي مسائل و مشكلات آب و فاضلاب شهر اصفهان با تاكيد بر هيدرو اقليم

جغرافيا

محمد علي سلطاني

عطيه السادت صابري

تحليل جغرافيايي بر جمعيت شهر قم

جغرافيا طبيعي

پروفسور عليجاني

شهريار اسكندري

معماري همساز با اقليم در منطقه ايران مركزي مطالعه موردي شهر كاشان (اقليم در برنامه ريزي محيطي)

جغرافيا طبيعي

محمد رضا ثروتي

خديجه قاسمي مقدم

بررسي ژئومورفولوژي حوضه آبخيز شاهرود خلخال

جمعيت شناسي

سيد ابواقاسم حسينيون

حبيب ا... اسماعيلي

باز شماري آمار گيري آذر ماه 1374 در آموزشگاه هاي استان خراسان

حقوق

دكتر ميرعباسي

علي اشرف جهانگيري

نقش كميسيون حقوق بين المل در تدوين وتوسعه حقوق مسئوليت دولتها

حقوق

حسين عليزاده

محمد رضا تمسكي

حقوق و تكاليف معلم در منابع اسلامي با تاكيد بر ‹مسئوليت اخلاقي معلم در منابع اسلامي›

حقوق

محمد هاشمي

محمد رضا كيانپور

بررسي مقوله امنيت مالي و اقتصادي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

حقوق اسلامي

حسين عليزاده

محمد رضا تمسكي

حقوق اساسي و استخدامي معلم

حقوق بين الملل

محمد كاري سيد فاطمي

علي دلدار

حق اشتغال بيگانگان در نظام بين المللي حقوق بشر

دارو سازي

صديقه فضلي بزاز

محمد صادق چهر

بررسي آلودگي ميكربي فرآورده هاي ساختي نيمه جامد و مواد اوليه آن ها در برخي از داروخانه هاي مشهد

روان شناسي

احمد اعتمادي

فرهاد اصغري

مقايسه ويژگيهاي شخصيتي فرزندان خانواده هاي پدرسالار و مادر سالار

روان شناسي

احمد اعتمادي

لطيف مرادويسي

مقايسه ساختار رواني دو گروه از دانش آموزان پسر داراي ناپدري و نامادري با دانش آموزان پسر خانواده هاي معمولي

روان شناسي

حسن شفيعي

رضا نژاد اصغر

علل افت تحصيلي دانش آموزان پايه اول متوسطه شهرستان خوي

روان شناسي

سيامند قادري

عثمان آچاك

بررسي مقايسه اي باور هاي هوشي ،جهت گيري هدفي ،و راهبرد هاي يادگيري در دانش آموزان دختر و پسر  سال سوم متوسطه

روان شناسي

محمد رضا رضايي

علي ژاله رضايي

بررسي شيوه هاي مختلف تعامل بين دانش آموز  ومعلم و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي فراگيران سال سوم راهنمايي

روان شناسي

دكتر شمس الدين هاشمي مقدم

رضا الحسيني

بررسي عوامل موثر در تقويت گرايش دانش آموزان شركت كننده در مسابقات قرآن ونهج البلاغه كشوري به فعاليت هاي قرآن و نهج البلاغه

روان شناسي

محمد جعفر جوادي

علي سادئي

بررسي عوامل موثر در ترغيب دانش آموزان به نماز و با تاكيد بر عوامل درون مدرسه اي

روان شناسي

محمد صادق بهزاديان

محسن فرمهيني فراهاني

بررسي اثرات مثبت و منفي مسابقات علمي در دانش آموزان دوره راهنمايي

روان شناسي

محمد مينا

مجتبي سجادي

بررسي تاثير كلاس هاي آموزش خانواده در تغيير نگرش والدين شركت كننده در كلاس ها نسبت به فرزندانشان در مقطع ابتدايي شهرستان اراك و تعدادي از كارخانجات و شركت ها

روان شناسي

دكتر حسن پاشا شريفي

فريده دو كا نه اي فرد

مقايسه خود پنداره و عزت نفس خانواده هاي مشمول طرح حمايتي و فرزندان آنها با خانواده هاي مشمول طرح خودكفا يي و فرزندان آنها در كميته امداد امام (ره)شهر ستان هاي استان تهران

روان شناسي

دكتر شهلا البرزي

مريم قاسمي

زهرا مهرپور

ساخت و هنجار يابي آزمون حافظه فعال براي كودكان 8-5 ساله كودكستاني و دبستاني شهر شيراز

روان شناسي

دكتر عبدالحميد رضوي

محمود گشتاسبي

هنجار يابي پرسشنامه شخصيتي نوجوانان آيزنك دانش آموزان دختر و پسر 12 تا 18 ساله شيرازي

روان شناسي

دكتر مهرناز شهر آراي

محمد رضا دارستاني فراهاني

بررسي تاثير روش هاي تدريس خلاق بر رشد خلاقيت دانش آموزان ابتدايي در استان قم

روان شناسي

ساسان سپنتا

علي بخشي

بررسي رابطه بين چند عامل موثر در آموزش و يادگيري زبان انگليسي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و هنر جويان مقطع متوسطه استان مركزي

روان شناسي

فاطمه عيوقي

ابوالفضل نادري

بررسي علل افت تحصيلي در درس رياضي دانش آموزان

روان شناسي

محمد صورتگر

محمد حق شناس

بررسي نقش اردوهاي تربيتي بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه استان مركزي

روان شناسي

مهرداد نوابخش

غلامعلي ولاشجردي

بررسي علل غيبت دانش آموزان ابتدايي و راهنمايي در امتحانات شهريورماه 79 از ديدگاه مديران ، معلمان ، اولياء و دانش آموزان و راهكارهاي كاهش آن

روان شناسي

دكتر هدايت نقيبي

ابراهيم خليلي

بررسي تاثير روابط عاطفي والدين بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان دختر سه پايه تحصيلي شهرستان اسلام شهر

روان شناسي

مهديه صالحي

مهدي برومند

بررسي عملي بودن اعتبار و روايي و هنجاريابي آزمون عزت نفس كوپر اسميت در شهرستان اسلام شهر

روان شناسي

احمد مختاري

الهه شاپوري

بررسي نگرش آموزگاران نسبت به توانايي هاي دا نش آموزان مرزي و عادي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي آنان در شهر نجف آباد

روان شناسي

اصغر آقايي

محسن گل پرور

بررسي شيوع و تنوع علايم اختلامهاي شخصيتي دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصيلي 80-79

روان شناسي

پروين بختيار پور

حسين فياضي

بررسي رابطه بين ويژگي هاي خانوادگي و بهداشت رواني والدين با مسائل آموزشي و رفتاري دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان گلپايگان

روان شناسي

جواد ناصح

فاطمه خالكي

بررسي ميزان اختلال خواندن و نوشتن در بين دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان كاشان

روان شناسي

حسين رضا پور كمال آبادي

ناصر وزيري

بررسي ميزان تاثير دوره هاي آموزش خانواده بر افزايش اطلاعات و آگاهي هاي شركت كنندگان در شهر نائين

روان شناسي

حميد رضا عريضي

زرين سادات خادمي

هنجاريابي مجموعه آزمون هاي استعداد عمومي GATB در دانش آموزان كلاس اول دبيرستان شهر اصفهان

روان شناسي

حميد رضا عريضي

فاطمه بهرامي

رضوان رشيدي

بررسي مقايسه اي روش هاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره ابتدايي شهر اصفهان

روان شناسي

دكتر احمد رضا نصر اصفهاني

حميده معين پور

بررسي فرا تحليلي عوامل موثر برجذب و شركت دانش آموزان در نماز جاعت مدارس

روان شناسي

دكتر احمد رضا نصر اصفهاني

دكتر مهدي سبحاني نژاد

بررسي راه هاي ايجاد زمينه مشاركت دانش آموزان در امور آموزشگاه ها از ديدگاه دانش آموزان، اولياء و مربيان(مدير، مربي پرورشي و معلم) دوره ابتدايي در استان اصفهان

روان شناسي

دكتر اصغر آقايي

سعيد محمدي

بررسي همه گير شناسي (شيوع و تنوع ) اختلالات رواني دانش آموزان دختر و پسر دوره هاي راهنمايي و دبير ستان شهرستان خميني شهر

روان شناسي

دكتر ايران باغبان

شهلا عطاپور

بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي شهر اصفهان با ويژگي هاي خانوادگي و شخصيتي آنان

روان شناسي

دكتر بهمن نجاريان

طاهره امامي

بررسي ميزان شيوع  و تنوع علايم اختلال هاي شخصيت در بين دانش آموزان دختر دوره‌ي متوسطه شهر

روان شناسي

دكتر پروين كديور

عباس بيكي

بررسي رابطه بين سبك هاي شناختي و رفتار دانش آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان

روان شناسي

دكتر حسين مولوي

محمد رضا كيوانفر

بررسي ميزان آگاهي، مهارت و نگرش مربيان تربيتي نسبت به وظايف محوله در شهر اصفهان

روان شناسي

دكتر حميد رضا عريضي

احمد عابدي

بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهر اصفهان با ويژگي هاي خانوادگي و شخصيتي آنان

روان شناسي

دكتر حميد رضا عريضي

صفورا يزدچي

هنجاريابي آزمون استعداد افتراقي مكانيكي D.A.T اصفهان در دانش آموزان پايه ي اول دبيرستان و پايه ي سوم دوره ي راهنمايي شهر اصفهان

روان شناسي

دكتر رضا اسماعيلي

دكتر اكرم منظر الظهور

بررسي و مقايسه اشخاص و گروه‌هاي مرجع رفتاري دانش آموزان دوره ابتدايي و راهنمايي در استان اصفهان

روان شناسي

دكتر رضا اسماعيلي

راحله سموعي

بررسي نوع،ميزان و علل پديده گسست ارتبا طي بين دانش آموزان دوره راهنمايي و اوليا آنها در شهر اصفهان

روان شناسي

دكتر رضا اسماعيلي

عفت بهشتي

بررسي تاثير فراواني و نوع اردوها و بازديدها در تغيير رفتار دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي شهر اصفهان

روان شناسي

دكتر سيد احمد احمدي

مريم اسماعيلي

تاثير آموزش مادران بر توانايي آنان در حل مسائل رفتاري فرزندان نوجوان دختر خود در مدارس راهنمايي شهر اصفهان

روان شناسي

دكتر فاطمه بهرامي

احمد مختاري

بررسي عوامل موثر در موفقيت تحصيلي دانش آموزان داراي مشكلات حاد خانوادگي سال سوم راهنمايي شهر اصفهان

روان شناسي

دكتر فاطمه بهرامي

احمد مختاري

بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي با ويژگي هاي اجتماعي و آموزشگاهي آنان در شهر اصفهان

روان شناسي

دكتر فاطمه بهرامي

صفورا يزدچي

بررسي و تبيين سهم عوامل موثر در پرورش خلاقيت دانش آموزان دوره متوسطه نظري شهر اصفهان

روان شناسي

دكتر فاطمه بهرامي

ليلا سامع

بررسي ويژگي هاي شخصيتي معلمان موفق دوره ابتدايي اصفهان

روان شناسي

دكتر فاطمه عصاريان

دكتر گودرز عكاشه

بررسي فراواني وعلل اضطراب در دانش آموزان مدرسه راهنمايي فرزانگان كاشان

روان شناسي

دكتر محمد رضا عابدي

جهانبخش رحماني

هنجاريابي آموزن هوشي ريون رنگي كودكان 5 تا 10 ساله در استان اصفهان

روان شناسي

دكتر محمد رضا عابدي

مرضيه عزيزيان

ساخت و هنجاريابي آزمون تشخيصي سطح خواندن براي پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان

روان شناسي

زهره سعادتمند

بتول بصيري

بررسي نيازهاي آموزشي خانواده ها در دوره هاي آموزش خانواده از ديدگاه اولياء و مربيان در استان اصفهان

روان شناسي

سيد علي طباطبايي

شهرام اسدي

بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده بر تغيير رفتار والدين نسبت به فرزندان خود در دوره راهنمايي و متوسطه شهرستان شهر رضا

روان شناسي

شعله اميري

مرضيه عزيزيان

بررسي عوامل موثر بر اختلال هاي يادگيري در دانش آموزان دوره ابتدايي شهر اصفهان

روان شناسي

طاهره امامي

مهري كبير زاده

بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان دوره متوسطه منطقه نجف آباد در سال تحصيلي 80-79 و رابطه آن با وضعيت تحصيلي آنان

روان شناسي

فاطمه بهرامي

سودابه شاهسوني

بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ويژگي هاي اجتماعي و آموزش گاهي آنان

روان شناسي

فاطمه درخشنده

بيژن شفيعي

بررسي ميزان فراواني و نوع اختلالات گفتاري در دانش آموزان پايه هاي اول و دوم دوره ابتدايي مدارس عادي شهر اصفهان

روان شناسي

محدرضا عابدي

راحله سموعي

مقايسه ميزان اضطراب امتحان فرزندان فرهنگيان و ساير دانش آموزان در شهر اصفهان

روان شناسي

محمد رضا عابدي

طاهره امامي

مريم فاتحي زاده

بررسي و مقايسه روش هاي عملي افزايش عزت نفس در دانش آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان

روان شناسي

محمدرضا عابدي

پروين بختيارپور دشت بزرگ

بررسي وضعيت بهداشت رواني معلمان استان اصفهان

روان شناسي

مهري عابد اصفهاني

مرتضي علي ضيايي

بررسي علل كاهش انگيزه دانش آموزان دوره ي متوسطه شهرستان زرين شهر نسبت به فعاليت هاي پرورشي

روان شناسي

بهمن نجاريان

مرتضي نقيبي

بررسي رابطه بين هوش و عملكرد تحصيلي با آمادگي هاي عمومي جسماني دانش آموزان پسر كلاس هاي سوم مدارس راهنمايي شهرستان اهواز

روان شناسي

حسين الهام پور

ميترا طالب زادگان

بررسي عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان موفق دختر سال سوم راهنمايي شهر اهواز

روان شناسي

حسين شكر كن

منيجه شهيني ييلاق

مقايسه عوامل شخيصيتي خانوادگي وآموزشگاه دانش آموزان دختر و پسر آزاررسان وپذير و گواه در مدارس راهنمائي شهرستان اهواز

روان شناسي

حسين شكركن

كيوان رفيعيان

رابطه راهبردهاي يادگيري خودگردان موافه هاي انگيزشي (خود كار آمدي ارزش هاي درون زاد اضطراب امتحان) و هوش با همديگر و با عملكرد تحصيلي دانش آموزان پسر سال دوم دبيرستان شهرستان اهواز

روان شناسي

دكتر بهمن نجاريان

آذر كيامرثي

ساخت و اعتبار يابي مقياسي براي سنجش سرسختي روان شناختي و بررسي رابطه آن با تيپ شخصيتي الف، كانون مهار، عزت نفس، شكايات جسماني و عملكرد تحصيلي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اشلامي واحد اهواز

روان شناسي

دكتر بهمن نجاريان

حميد شرقي

مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي مدارس نمونه دولتي، نمونه مردمي و غير انتفاعي شهر اهواز با كنترل هوش و پايگاه اجتماعي- اقتصادي

روان شناسي

دكتر بهمن نجاريان

عزيزه اسدي مقدم

ساخت و اعتبار يابي مقدماتي پرسشنامه، اضطراب امتحان و بررسي رابطه آن با اضطراب عمومي، عزن نفس، پايگاه اجتماعي، اقتصادي، انتظارات معلم و عملكرد تحصيلي در بين دانش آموزان دختر سال سوم مدارس راهنمايي اهواز

روان شناسي

دكتر بهمن نجاريان

مهتاب سبزواري

ساخت و اعتبار يابي مقياسي باري سنجش عزت نفس و بررسي رابطه آن با پرخاشگري رفتارهاي ضد اجتماعي، عملكرد تحصيلي و وضعيت اقتصلادي- اجتماعي در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهرستان اهواز

روان شناسي

دكتر بهمن نجاريان

هادي كجباف نژاد

ساخت و اعتبار يابي پرسشنامه اي براي سنجش رويدادهاي فشارزاي زندگي وارده بر دانش آموزان پسر دبيرستاني شهرستان اهواز و بررسي رابطه اين عوامل فشار زا با عملكرد تحصيلي آنان

روان شناسي

دكتر جمال حقيقي

نادر قاجري

مقايسه مراحل رشد قضاوت اخلاقي از نظر تقلب در امتحان، عزت نفس، هوش، عملكرد تحصيلي و پايگاه اجتماعي- اقتصادي در دانش آموزان سال اول و دوم متوسطه

روان شناسي

دكتر حسين شكركن

پروين رضايي

رابطه خشنودي شغلي و انگيزه پيشرفت با سلامت رواني و مسئووليت پذيري مربيان تربيتي زن آموزشگاه هاي اهواز

روان شناسي

دكتر حسين شكركن

جهانگير كرمي

بررسي رابطه بين هوش و عملكرد تحصيلي با آمادگي هاي عمومي جسماني دانش آموزان پسر كلاس هاي سوم مدارس راهنمايي شهرستان اهواز

روان شناسي

دكتر حسين شكركن

سيد علي موسوي ده موردي

رابطه خشنودي شغلي و انگيزه پيشرفت با سلامت رواني و مسئووليت پذيري مربيان تربيتي زن آموزشگاه هاي اهواز

روان شناسي

دكتر حسين شكركن

شهين كريم پور

بررسي عوامل مهم افت تحصيلي در دبيرستان هاي دخترانه شهر اهواز

روان شناسي

دكتر حسين شكركن

عبدالحسين ابراهيمي بوئيني

مقايسه ويژگي هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي دانش آموزاني كه در امتحان تيزهوشان اهواز قبول شده اند با دانش آموزاني كه در امتحان تيزهوشان شركت كرده و قبول نشده اند.

روان شناسي

دكتر حسين شكركن

محمد رضا شاهسواري

بررسي و مطالعه طولي رابطه عزت نفس با عملكزد تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر سوم راهنمايي نواحي 1 و 4 اهواز در مقايسه با وضعيت همان دانش آموزان در نيم سال هاي اول و دوم سال نظام جديد متوسطه

روان شناسي

دكتر حسين شكركن

محمد علي پولادي

بررسي عوامل مهم افت تحصيلي در دبيرستان هاي پسرانه شهرستان اهواز

روان شناسي

دكتر حسين شكركن

مهرتاج جعفري

مقايسه تاثير سطوح پاداش و پسخوراند بر عملكرد و علاقه به درس رياضي در دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي اهواز

روان شناسي

دكتر حسين شكركن

نيلوفر ميكائيلي

بررسي شيوه هاي فرزند پروري با انگيزه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي اهواز

روان شناسي

دكتر منيجه شهني

سيامك براتي بختياري

بررسي رابطه ساده و چند گانه متغيرهاي خود اثر بخشي، عزت نفس و خوديابي با عملكرد تحصيلي در دانش آموزان سال سوم نظام جديد متوسطه شهرستان اهواز

روان شناسي

دكتر مهناز مهرابي زاده هنرمند

مينا وردي

رابطه كمال گرايي و سر سختي روان شناختي با سلامت رواني و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر مراكز پيش دانشگاهي اهواز

روان شناسي

دكتر يوسفعلي عطاري

مينا مهربند

ارتباط باورهاي غير منطقي، ابراز وجود و عملكرد تحصيلي در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهرستان اهواز

روان شناسي

منيجه شهني ييلاق

شيلا رفيعي

بررسي  رابطه بين خود اثر بخشي دبيران ادبيات فارسي و شيمي باتوجه به تيپ شخصيتي آنها باعملكرد تحصيلي دانش آموزان آنان در پايه هاي مختلف دبيرستانهاي دخترانه اهواز

روان شناسي

ناهيد دخت شريفي نيستانك

ماندانا يوسفيان

بررسي ارتباط ارضاي نيازهاي اساسي با بروز اختلالات رفتاري در دانش آموزان دبيرستاني شهر اهواز

روان شناسي

حسين نعمتي

واحد زهرايي

بررسي عوامل موثر بر افزايش رغبت معلمان دوره راهنمايي و متوسطه استان ايلام به مطالعات مجلات رشد

روان شناسي

عبادالله مرادي

فرزاد كريمي

بررسي ميزان شيوع و علل اختلالات يادگيري دربين دانش آموزان دوره ابتدايي شهر ايلام

روان شناسي

نادر اميري

عزيز كلانتري

بررسي مسئله انضباط پذيري اجتماعي و رابطه آن با خلقيات و طرز فكر والدين در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان دره شهر

روان شناسي

دكتر غلامرضا احمدي

مسعود باقريان

بررسي راه هاي تقويت مباني اسلامي دانش آموزان مدارس از ديدگاه مديران، معاونين و معلمان شهرستان بم

روان شناسي

دكتر محمود دژكام

طاهره تيز دست

مقايسه الگوي ترسيم افراد بهنجار و افراد داراي ضايعه مغزي بر حسب محل ضايعه در هر از لوب هاي مغزي در آزمون ديداري- حركتي بندر گشتالت

روان شناسي

دكتر علي دلاور

حسن آب روشن

رابطه بين روش هاي مطالعه با پيشرفت تحصيلي و ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان سال دوم راهنمايي شهرستان بوشهر

روان شناسي

دكتر علي دلاور

عباس حيدري

همبستگي بين نمرات  هوش و نمرات پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس اول ابتدايي شهرستان بوشهر

روان شناسي

دكتر علي دلاور

محمد قناد

بررسي تاثير عزت نفس و وضعيت اجتماعي در عملكرد تحصيلي دانش آموزان پسر و دختر سال دوم دبيرستان هاي بوشهر

روان شناسي

دكتر علي اكبر سيف

جواد مصرآبادي

اثر بخشي آموزش راهبردهاي يادگيري(شناختي، فراشناختي) بر سرعت خواندن، يادداري و درك مطلب در متون مختلف

روان شناسي

دكتر حيدر علي هومن

دكتر محمد حسن پروند

محمد مهدي ديباج

تست سنجش رفتار سازشي كودكان پيش دبستاني

روان شناسي

اسدالله اسدي گرمارودي

رمضان جهانيان

بررسي جاذبه ها و دافعه هاي اقامه نماز جماعت دبيرستان هاي پسران شهر تهران

روان شناسي

حسن پاشا شريفي

محمد علي جمالي فر

نامدار شاهمرادي

بررسي فراواني و تنوع مشكلات رفتاري و روان شناختي دانش آموزان در دوره متوسطه شهرستان هاي تهران

روان شناسي

حسن شمس اسفند آباد

بتول رجبي

مقايسه رابطه عزت نفس و سبك هاي اسناد در زنان و مردان

روان شناسي

خسرو عباسي

ناصر مرادي

بررسي دلايل كاهش انگيزه تحصيلي دانش آموزان متوسطه شهرستان هاي استان تهران

روان شناسي

دكتر باقر ساروخاني

محمد تقي دلخموش

تاثير مسابقات فرهنگي و هنري دانش آموزان در نحوه استفاده دانش آموزان شركت كننده در اين مسابقات از اوقات فراغتشان

روان شناسي

دكتر حسن پاشا شريفي

دكتر علي اصغر احمدي

بررسي وضعيت خودپنداره در دانش آموزان دوره متوسطه و رابطه آن با حمايت اجتماعي ادراك شده در مدرسه

روان شناسي

دكتر حيدر علي هومن

محمد مهدي ديباج

تهيه و استاندارد ساختن تست رفتار سازشي كودكان پيش دبستاني

روان شناسي

دكتر رضا محمودي

مجيد اكبري

ساخت و هنجاريابي آزمون تشخيصي رياضي براي دانش آموزان پسر پايه چهارم و پنجم منطقه شهر قدس(شهرستان هاي استان تهران)

روان شناسي

دكتر سيمين حسينيان

مهري ازندرياني

تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر افزايش عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول دوره متوسطه دبيرستانهاي شهر قم

روان شناسي

دكتر عبدالرضا گودرزي

پريرخ دادستان

زهرا دانش پژوه

روشهاي تشويق و تبيه در مدارس راهنمائي  از ديدگاه معلمان و دانش آموزان

روان شناسي

دكتر عبدالرضا گودرزي

زهرا دانش پژوه

ويژگي هاي دانش آموزان ممتاز(مسابقه علمي) و عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي آنان

روان شناسي

دكتر علي اصغر اصغر نژاد

سيد جعفر مير حيدري

بررسي رابطه شخصيت معلمان با ميزان نمره دهي آنان به دانش آموزان

روان شناسي

دكتر علي اكبر سيف

عاطفه فردوسي پور

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سبك هاي يادگيري وابسته به زمينه-مستقل از زمينه، تكانشي -تاملي

روان شناسي

دكتر علي دلاور

اصغر تركيان

هنجاريابي مقياس تجديد شده اضطراب آشكار كودكان براي دانش آموزان رشته رياضي 18-15 سال شهرستان كرج

روان شناسي

دكتر فرخنده مفيدي

مجيد فرشاد

بررسي تاثير آوپ پيش از دبستان بر پيشرفت تحصيلي و رشد اجتماعي دانش آموزان

روان شناسي

دكتر گودرزي

بهروز حسن بگلو

بررسي ميزان موفقيت و تاثير گذاري كلاس هاي آموزش خانواده در افزايش اطلاعات و آگاهي هاي شركت كنندگان در كلاس

روان شناسي

دكتر محمد حسين فرجاد

احمد جمشيدي

بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر بر خرابكاري اموال عمومي به وسيله دانش آموزان شهر تهران

روان شناسي

دكتر محمود ساعتچي

عباس حبيب زاده

بررسي رابطه بين الگوهاي رهبري و شيوه هاي تربيتي والدين در خانواده و سبك هاي اسنادي فرزندان

روان شناسي

دكتر مريم سيف نراقي

شهناز آهنگر كميجاني

بررسي تاثير آموزش رسمي بر ميزان خلاقيت كودكان 5 تا 12 سال شهرستان شهريار

روان شناسي

دكتر مهاجر

دكتر گودرزي

آرين آرائي

بررسي وضعيت تحصيلي دانش آموزان جهشي

روان شناسي

دكتر مهديه صالحي

نامدار چشم آذر

رابطه ويژگي هاي شخصيتي معلمان و ميزان كارايي آنان در شهر ري

روان شناسي

زهره سرمد

جعفر آرشيد

بررسي رابطه بين موفقيت شغلي معلمان و مركز كنترل

روان شناسي

ستيلا علاقبند

احمد استاد جعفري

بررسي اميد به آينده از راه تحصيل و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه

روان شناسي

سيف الله بهاري

فريده رافق وند

بررسي راهكارهاي ايجاد انگيزه در معلمان براي استفاده از روشهاي مؤثر (نوين) آموزشي

روان شناسي

محمود اوحدي

حجت ا... بيضي

بررسي نيازهاي مادي و معنوي (عزت نفس) معلمان و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

روان شناسي

الهه حجازي

شمس الدين احمدي

بررسي رابطه‌ي كيفيت دلبستگي كودك- مادر با تحول مهازتهاي اجتماعي و نوع مقابله با تنيدگي در كودكان پيش دبستاني

روان شناسي

دكتر صمد كريم زاده

دكتر داود حسين زاده

دكتر داود حسين زاده

بررسي نحوه اوقات فراغت دانش آموزان و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي آنان

روان شناسي

دكتر غلامعلي افروز

صديقه ابوالقاضي

بررسي علل زيستي، شناختي و خانوادگي پديده مشروطي در دانش آموزان دختر سال اول متوسطه در نظام جديد شهرستان هاي استان تهران

روان شناسي

پروين كديور

شهريار اميني

بررسي نقش خود كار آمدي،خود تنظيمي و عزت نفس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبيرستان رشته علوم تجربي شهرستان شهركرد

روان شناسي

دكتر علي اكبر سيف

افشين ميرزائيان

اثر بخشي دو روش بارش مغزي و اكتشافي هدايت شده در افزايش آفرينندگي دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايي شهر بروجن


.: Weblog Themes By Pichak :.


| :
قالب وبلاگقالب وبلاگ